06-12944719 info@zorgeven.nl
Corona & mentorschap

Corona & mentorschap

In mijn werk als mentor word ik dagelijks geconfronteerd met onderwerpen als kwaliteit van leven, voltooid leven en ethische beslissingen rondom het levenseinde. Corono… in termen van de Tour de France, een categorie d’Hors. Al weken vraag ik mij af hoe dit gaat...
Bewindvoering

Bewindvoering

Wat is bewindvoering? Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand – tijdelijk of blijvend – niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Bewindvoering is een maatregel die door de kantonrechter...
Mentorschap

Mentorschap

Wat is mentorschap? De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Denk aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of...