06-12944719 info@zorgeven.nl

Aanvraag doen?

U wilt een aanvraag doen voor mentorschap of u wilt uw cliënt ondersteunen een aanvraag te doen, maar u weet niet precies hoe dit aan te pakken. Het is belangrijk dat u een verzoekschrift aan de rechtbank schrijft. Dit verzoekschrift kunt u downloaden vanaf rechtspraak.nl.

In het verzoekschrift dient u te vermelden wie u als bewindvoerder of mentor wilt voorstellen. Het is dus belangrijk dat u reeds kennis heeft gemaakt met deze partij. Tevens dient de bewindvoerder of mentor een bereidverklaring aan u te geven, zodat u deze gezamenlijk met het verzoekschrift naar de rechtbank kan verzenden.
Tot slot is het belangrijk dat er bij het verzoekschrift een medische verklaring wordt bijgevoegd, waaruit de noodzaak voor een mentor blijkt. Soms mogen of kunnen dit ook stukken zijn als een WLZ indicatie of een sociale rapportage. Twijfelt u erover, leg het dan aan ons voor.

Als u de stukken vervolgens heeft ingestuurd, is het wachten tot er een oproep volgt voor de zitting. De zitting zelf zal zo’n 15 minuten in beslag nemen. Er volgt direct een uitspraak.

ZorgEven kan de mentor van uw cliënt zijn. Indien uw cliënt een bewindvoerder nodig heeft, bel gerust voor advies en bemiddeling naar goede bewindvoerders. ZorgEven helpt u graag verder.

Daarnaast nodigen wij zorgverleners, casemanagers, en andere betrokkenen die een vraag hebben met betrekking tot een lopende casus uit om ons te bellen. Wij denken graag (anoniem!) met u mee over mogelijke oplossingen.

 

Meer weten over ZorgEven?
Wilt u meer weten over mentorschap van ZorgEven? Neem dan contact op met ZorgEven. Dit kan via e-mail, het contactformulier op deze website of telefonisch op 06-12944719.