06-12944719 info@zorgeven.nl

Mentorschap

Een mentor ondersteunt mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden

Wat wij kunnen betekenen voor u

Wat is mentorschap?

Een mentor ondersteunt mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Denk aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met iemand, zulke beslissingen.

Het kan echter ook voorkomen dat u zelf een ander inzicht heeft in wat goed voor u is, en ik als mentor mijn perspectief daarnaast leg. Komen we er niet uit, maar ben ik als mentor van mening dat uw veiligheid in het geding komt, onderneem ik stappen om mij ervan te verzekeren dat u en uw gezondheid ten alle tijden gewaarborgd zijn.

ZorgEven is gespecialiseerd in het organiseren van hulp bij verzorging, verpleging en behandeling van kwetsbare personen. Bijvoorbeeld vanwege een fysieke of cognitieve beperking of ziekte. Met mentorschap van ZorgEven weet u zeker dat uw belangen op een persoonlijk en professionele manier worden behartigd en kunt u weer zorgeloos genieten.

Voor wie is mentorschap?

Mentorschap kan in veel verschillende situaties worden ingezet. Tijdelijk of duurzaam. Het klantenbestand van ZorgEven is breed. Net 18 geworden pupillen met een (licht) verstandelijke beperking die door ZorgEven worden begeleid in de wereld van volwassenheid en de keuzes die zij dienen te maken, rekening houdend met de beperkingen waarmee zij moeten dealen. Maar ook personen die hun hele leven zelfstandig hebben gefunctioneerd en dan ineens te horen krijgen dat zij een vorm van dementie hebben. Er komt dan heel veel op u af en u weet dat er een moment komt dat u uw beslissingen niet langer meer zal overzien. Dat kan ook een goed moment zijn om te kiezen voor een mentor. Echter zijn er ook situaties waarin tijdelijk sprake kan zijn van een wens om een mentor te hebben. Zo heeft ZorgEven ook meerdere klanten begeleid bij tijdelijke psychische problematiek, en toen deze doorworsteld was, weer in stabiliteit losgelaten. Mentorschap bij ZorgEven is maatwerk.

Wie kan het aanvragen?

In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel aanvragen. Verder kunnen dit ook de partner of familieleden tot in de vierde graad zijn. Bij het ontbreken van familie (of als de familie geen verzoek wil doen) is het tegenwoordig ook mogelijk dat een instelling of de officier van justitie het verzoek doet.
Als het verzoek is ontvangen, vraagt de kantonrechter op een zitting de mening van de partner en familieleden over de gevraagde maatregel. Aan die behandeling zijn griffiekosten verbonden. Uiteraard kan ZorgEven een verzoekschriftprocedure begeleiden en u zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen.

Wat doet ZorgEven vervolgens?

ZorgEven behartigt na de uitspraak van de rechter de persoonlijke belangen van de klant. ZorgEven neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dit kan ook over feitelijke zaken gaan zoals inzage in een (zorg)dossier en betrokkenheid bij het opstellen van een zorg- of behandelplan. Maar gaat ook over grote beslissingen zoals wat is de beste woonomgeving voor u of heeft u extra begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De mentor van ZorgEven neemt beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden te bevorderen.
Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelf de eigen financiële zaken behartigen. Is dit niet het geval? Dan kan ZorgEven u uiteraard ook bemiddelen naar een bewindvoerder, welke uw financiële belangen kan behartigen.

Vergoeding voor mentorschap

De mentor neemt een aantal taken van u over. Het kost de nodige tijd om dit goed voor u te regelen. Hiervoor vraagt ZorgEven dan ook een vergoeding. De financiële vergoeding voor een mentor is afhankelijk van uw draagkracht en wordt jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK).

 

Contact

ZorgEven is een professioneel en persoonlijk bureau voor mentorschap in Den Haag en omstreken. Wij streven dagelijks naar persoonlijk contact, heldere communicatie en betrokken zorg. Zoekt u hulp bij het behartigen van uw belangen? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Voor aanmeldingen of vragen zijn wij ook te bereiken via mail: info@zorgeven.nl
of gebruik het contactformulier.

Wij proberen doorgaans binnen 24 uur op uw bericht te reageren.

info@zorgeven.nl

06-12944719

Postbus 1000 – E300 2260 BA, Leidschendam