06-12944719 info@zorgeven.nl

Wat is bewindvoering?
Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand – tijdelijk of blijvend – niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Bewindvoering is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. De bewindvoerder regelt vervolgens alle financiële zaken, waaronder ook de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen en indien van toepassing ook betalingsregelingen met schuldeisers.

Zolang dat mogelijk is, worden zoveel mogelijk beslissingen samen met de betrokken persoon genomen.

 

Wie kan het aanvragen?
In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel aanvragen. Verder kunnen dit ook de partner of familieleden tot in de vierde graad zijn. Bij het ontbreken van familie (of als de familie geen verzoek wil doen) is het tegenwoordig ook mogelijk dat een instelling of de officier van justitie het verzoek doet.

Als het verzoek is ontvangen, vraagt de kantonrechter op een zitting de mening van de partner en familieleden over de gevraagde maatregel. Aan die behandeling zijn griffiekosten verbonden. Uiteraard kan ZorgEven een verzoekschriftprocedure begeleiden en u zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen.

 

Wat doet ZorgEven vervolgens?
Voor bewindvoering kunt u helaas niet bij ZorgEven zelf terecht, maar ZorgEven kan u wel bemiddelen aan een goede bewindvoerder. ZorgEven heeft met verschillende bewindvoerders in de regio intensieve samenwerkingen en kan u absoluut advies geven in het vinden van een passende bewindvoerder.

Vergoeding voor bewindvoering
De bewindvoerder neemt een aantal financiële taken over. Het kost de nodige tijd om dat goed voor u te regelen. Hiervoor vraagt ZorgEven dan ook een vergoeding. De financiële vergoeding voor een bewindvoerder is afhankelijk van uw draagkracht en wordt jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK).

Wanneer u niet in staat bent deze kosten te betalen, zal de bewindvoerder hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Ook voor de intakekosten of extra toegekende uren. Uw bewindvoerder moet altijd toestemming vragen om bepaalde tarieven of kosten bij u in rekening te brengen.