06-12944719 info@zorgeven.nl

Zoekt u een mentor voor uw cliënt?

De nieuwe Wet Zorg en Dwang

Wat gaat er eigenlijk veranderen?

De nieuwe Wet Zorg en Dwang gaat de huidige Wet BOPZ vervangen.

In beide wetten gaat het om de vraag wanneer dwang mag worden gebruikt in de zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Bij dit soort onvrijwillige zorg kun je denken aan vragen als: mag je een voordeur op slot doen? Mag je zonder overleg medicatie toedienen? Voor verpleeghuiszorg bestaan in de huidige Wet BOPZ al regels voor onvrijwillige zorg. In de nieuwe wet komen ook regels voor dwang in de thuissituatie. Dat is in de huidige wet namelijk niet geregeld. Het wetsvoorstel zorg en dwang regelt dat cliënten alleen zorg krijgen die in het zorgplan is opgenomen en waar de cliënt mee instemt.

Komen de zorgverlener en de cliënt niet tot overeenstemming over vrijwillige zorg? Dan moet de zorgverlener een stappenplan doorlopen waardoor de situatie van de cliënt goed wordt geanalyseerd, alle alternatieven voor vrijwillige zorg worden bekeken, en externe deskundigheid wordt ingeschakeld. Als onvrijwillige zorg echt de enige manier is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen, is verantwoord toezicht verplicht bij de toepassing. Een cliënt kan niet in zijn vrijheid worden beperkt en vervolgens alleen worden gelaten.
In de nieuwe wet is ook vast gelegd dat er niemand is die de belangen van een cliënt kan waarnemen er door de instelling een mentor geregeld dient te worden.

Indien betrokkene niet tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van de uitoefening van zijn rechten en plichten op grond van deze wet in staat is en geen vertegenwoordiger als bedoeld in de vorige leden optreedt, doet de zorgaanbieder een verzoek voor een mentorschap als bedoeld in artikel 451, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Mocht u meer informatie wensen over mentorschap, wat dit inhoudt voor uw organisatie en hoe hier goed en efficiënt mee samen te werken in en binnen uw organisatie. Schroom dan niet om contact te zoeken.

ZorgEven kan vrijblijvend bij u op locatie een presentatie geven aan u en/of uw medewerkers over de meerwaarde van mentorschap en onze werkwijze.

Contact

ZorgEven is een professioneel en persoonlijk bureau voor mentorschap in Den Haag en omstreken. Wij streven dagelijks naar persoonlijk contact, heldere communicatie en betrokken zorg. Zoekt u hulp bij het behartigen van uw belangen? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Voor aanmeldingen of vragen zijn wij ook te bereiken via mail: info@zorgeven.nl
of gebruik het contactformulier.

Wij proberen doorgaans binnen 24 uur op uw bericht te reageren.

info@zorgeven.nl

06-12944719

Postbus 1000 – E300 2260 BA, Leidschendam

Ma.-Vr.: 09.00 tot 17.00 uur