Mentorschap

Posted by on sep 15, 2010 in Featured, Portfolio | 0 comments

Mentorschap

Wat is mentorschap?
De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Denk aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met iemand, zulke beslissingen.

 

Wie kan het aanvragen?
In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel aanvragen. Verder kunnen dit ook de partner of familieleden tot in de vierde graad zijn. Bij het ontbreken van familie (of als de familie geen verzoek wil doen) is het tegenwoordig ook mogelijk dat een instelling of de officier van justitie het verzoek doet.

Als het verzoek is ontvangen, vraagt de kantonrechter op een zitting de mening van de partner en familieleden over de gevraagde maatregel. Aan die behandeling zijn griffiekosten verbonden. Uiteraard kan ZorgEven een verzoekschriftprocedure begeleiden en u zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen.

 

Wat doet ZorgEven vervolgens?
ZorgEven behartigt na de uitspraak van de rechter de persoonlijke belangen van de klant. ZorgEven neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dit kan ook over feitelijke zaken gaan zoals inzage in een (zorg)dossier en betrokkenheid bij het opstellen van een zorg- of behandelplan.

De mentor van ZorgEven neemt beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden te bevorderen.

Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelf de eigen financiële zaken behartigen. Is dit niet het geval? Dan is  bij ZorgEven uiteraard ook een combinatie van bewindvoering en mentorschap mogelijk.

 

Vergoeding voor mentorschap
De mentor neemt een aantal taken van u over. Het kost de nodige tijd om dit goed voor u te regelen. Hiervoor vraagt ZorgEven dan ook een vergoeding. De financiële vergoeding voor een mentor is afhankelijk van uw draagkracht en wordt jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK).

Bent u niet in staat bent deze kosten te betalen? Dan zal de mentor hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Ook voor de intakekosten of extra toegekende uren. Uw mentor moet altijd toestemming vragen om bepaalde tarieven of kosten bij u in rekening te brengen.

 

Kennismaking?
ZorgEven vindt een persoonlijke klik het belangrijkste uitgangspunt voor een prettige en succesvolle samenwerking en maakt daarom graag kennis met u in uw eigen thuissituatie.

Voor inhoudelijke vragen of een kennismakingsgesprek kunt u altijd contact opnemen met ZorgEven. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 06-12944719. Of stuur een bericht via deze website.

Leave a Reply