Posts by webmaster

Zorgverlener?

Posted by on okt 17, 2016 in Blog | 0 comments

Zorgverlener?

Zorgverleners zijn steeds meer gebonden aan richtlijnen van de overheid en werk hun werk is bijna dagelijks een race tegen te klok. Vervelend om je patiënt of cliënt te moeten achterlaten in de wetenschap dat deze stapels ongeopende post heeft, mogelijk zijn of haar pincode niet weet en geen geld heeft voor boodschappen. Uw zorghart vertelt u dan dat dit zo niet langer kan. Herkenbaar?   Heeft uw klant of patiënt een belangenbehartiger nodig? Of heeft u misschien klanten die geen contact met familie hebben en in toenemende mate afhankelijk worden door cognitieve beperkingen? Merkt u dat de...

Read More

Bewindvoering

Posted by on sep 15, 2010 in Featured, Portfolio | 0 comments

Bewindvoering

Wat is bewindvoering? Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand – tijdelijk of blijvend – niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Bewindvoering is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. De bewindvoerder regelt vervolgens alle financiële zaken, waaronder ook de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen en indien van toepassing ook betalingsregelingen met schuldeisers. Zolang dat mogelijk is, worden zoveel mogelijk beslissingen samen met de betrokken persoon genomen.   Wie kan het...

Read More

Mentorschap

Posted by on sep 15, 2010 in Featured, Portfolio | 0 comments

Mentorschap

Wat is mentorschap? De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Denk aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met iemand, zulke beslissingen.   Wie kan het aanvragen? In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel aanvragen. Verder kunnen dit ook de partner of familieleden tot in de vierde graad zijn. Bij het ontbreken van familie (of als de familie geen verzoek wil doen)...

Read More